Produkcja modułowa – koniec kosztownych opóźnień w wyniku złej pogody

burza

 

Przemysł budowlany w ciągu ostatniego roku zmagał się z licznymi wyzwaniami, takimi jak wzrost cen materiałów, brakiem siły roboczej, podwyżkami stóp procentowych i nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi. Podczas gdy pogoda często uważana jest za czynnik niezależny od człowieka, przełomowe badania przeprowadzone przez inżynierów z Aston University w Birmingham i University of South Australia (UniSA) sugerują, że produkcja modułowa może zmniejszyć wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przenosząc procesy budowlane z zewnątrz na kontrolowane tereny, budowniczy mogą znacząco obniżyć koszty, minimalizować opóźnienia i chronić marże zysku. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne korzyści z modularnej produkcji oraz jej rolę w ochronie budownictwa przed wpływem pogodowym.

Pogoda – przyczyna opóźnień w budowie

Opóźnienia związane z pogodą od dawna dotykają przemysł budowlany i według badania wpływają na 45% projektów na całym świecie. Niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak np. nieustanny deszcz na wschodnich stanach Australii w 2022 roku, skutkowały wzrostem kosztów budowy i nieoczekiwanymi stratami dla budowniczych. Ponadto, skutki zmian klimatycznych i wzrost temperatur dalsze pogarszają warunki pracy, co wymaga innowacyjnych rozwiązań zmniejszających zakłócenia spowodowane przez pogodę.

Zalety modułowej konstrukcji

Techniki produkcji modułowej oferują kilka korzyści, które rozwiązują problemy związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Po pierwsze, przenosząc większość działań budowlanych do kontrolowanych fabrycznych środowisk, budowniczy mogą minimalizować opóźnienia związane z niekorzystną pogodą i unikać przekroczenia kosztów. Ponadto, modułowa konstrukcja umożliwia szybsze budowy, redukuje odpady i chroni wysokiej jakości materiały przed uszkodzeniami spowodowanymi przez pogodę, poprawiając ogólną efektywność i jakość projektu.

 

 

dom - produkcja modułowa

Radzenie sobie z ograniczeniami i ocena kosztów

Mimo licznych korzyści, jakie niesie ze sobą modułowa konstrukcja, istotne jest uwzględnienie jej ograniczeń. Obejmują one mniejszą elastyczność zarówno w zakresie projektowania, jak i ograniczonego łańcucha dostaw. Ponadto, początkowe koszty związane z modułowymi komponentami mogą być wysokie. Jednak istotne jest rozważenie tych kosztów w kontekście potencjalnych strat ponoszonych z powodu opóźnień spowodowanych przez pogodę. W obliczu różnorodnych wyzwań, takich jak braki w wykwalifikowanej sile roboczej i potrzeba zastosowania materiałów ekologicznych, techniki modułowej konstrukcji oferują przekonujące rozwiązanie.

Ewolucja w budownictwie – przejście na metody modułowe i pozaseryjne

W miarę wzrostu zapotrzebowania na tanie mieszkania, rządy na całym świecie zdają sobie sprawę z potrzeby wprowadzenia alternatywnych metod budowlanych. Australijski rząd federalny na przykład postawił sobie ambitny cel dostarczenia miliona tanich domów w ciągu pięciu lat, począwszy od 2024 roku. Infrastructure Australia wprowadziła obowiązkową modułową konstrukcję w 80% projektów socjalnego budownictwa do 2030 roku. Ta zmiana odzwierciedla uznanie przez branżę krytycznego momentu, związanego zwłaszcza z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej. Produkcja modułowa daje możliwość zaspokojenia popytu przy jednoczesnym poprawieniu dobrostanu pracowników, wydajności i bezpieczeństwa.

dom modułowy

Moduły na ratunek – redukcja wpływu pogody na branżę budowlaną

Przemysł budowlany od dawna był narażony na nieprzewidywalne warunki pogodowe, powodując opóźnienia i przekroczenia kosztów, które wpływają zarówno na budowniczych, jak i klientów. Jednak techniki modułowej produkcji oferują obiecujące rozwiązanie, umożliwiające ochronę przed warunkami pogodowymi w branży budowlanej. Dzięki wykorzystaniu kontrolowanych środowisk fabrycznych i standaryzowanych modułów budowniczy może zredukować wpływ zakłóceń spowodowanych przez pogodę, poprawić efektywność projektu i chronić marże zysku. W obliczu różnorodnych wyzwań, takich jak braki w wykwalifikowanej sile roboczej i potrzeba stosowania zrównoważonych praktyk, techniki modułowej konstrukcji stanowią wiarygodną ścieżkę w kierunku bardziej odpornego i przyszłościowego przemysłu budowlanego.

Shopping Cart

POBIERZ OFERTĘ