8 Nowych Technologii Budowlanych

dron - przykład wykorzystania do technologii budowlanych

 

Branża technologii budowlanych rozwija się bardzo szybko. Dzięki niej konstruowane budowle są coraz wytrzymalsze, ekonomiczne, a ich wykonanie jest coraz szybsze. Poniżej przedstawimy kilka przykładów.

Modelowanie informacji o budynku

BIM to innowacyjna technologia w budownictwie, umożliwiająca tworzenie i zarządzanie informacjami o budynku. Wykorzystuje trójwymiarowe modele z danymi o geometrii, materiałach, instalacjach i kosztach. Ułatwia współpracę, poprawia jakość i efektywność projektowania, budowy i eksploatacji, a także redukuje ryzyko błędów i straty. Przykładem jest firma John Sisk & Son, która zastosowała BIM w projekcie Quintain Wembley w Londynie. Skorzystano tu z podejścia Digital Project Delivery (DPD). Zastosowano go również w modelowaniu szpitala NHS Nightingale we wschodnim Londynie przy użyciu programu Revit.

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Nowe technologie budowlane, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, przynoszą innowacyjne wizualizacje. Z uwagi na przewidywany globalny wzrost branży budowlanej do 2030 roku o wartości 8 bilionów dolarów, wykorzystanie VR i AR ma ogromne znaczenie. Obserwuje się zastosowanie technologii AR/VR podczas zdalnych inspekcji, co pozwala na redukcję kosztów budowy o nawet 90% po jej wdrożeniu w 2022 roku. Dodatkowo, AR/VR umożliwiają bezpieczną współpracę i komunikację między pracownikami branży AEC.

Drony

Budownictwo wykorzystuje drony od ponad dekady, a w roku 2023 i w przyszłości można spodziewać się bardziej zaawansowanych dronów z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Drony są bezzałogowymi statkami powietrznymi, które wykonują różne zadania, takie jak fotografowanie, filmowanie, pomiar, inspekcja i monitorowanie. Można je wykorzystać na różnych etapach procesu BIM, począwszy od planowania aż po eksploatację budynku.

Technologia Blockchain

W roku 2023 i w przyszłości branża AEC będzie lepiej zarządzać kosztami i strategiami zaopatrzenia dzięki technologii blockchain. Blockchain został wprowadzony do branży budowlanej nie więcej niż dziesięć lat temu. Służy on jako cyfrowa księga zawierająca zapisy transakcji i kamieni milowych. Jest to bezpieczny i zdecentralizowany system, który można dostosować do projektów różnej skali. Działa jak łańcuch, gdzie każde ogniwo reprezentuje oddzielną transakcję w projekcie i automatycznie się równoważy.

Cyfrowy bliźniak

Rozwiązując problemy związane z zarządzaniem operacjami, cyfrowy bliźniak to najnowsza technologia w branży AEC. Polega ona na wykorzystaniu symulacji w tworzeniu prototypu budynku. Trendy i funkcjonalność cyfrowych bliźniaków obejmują wykorzystanie inteligentnych wielowymiarowych modeli cyfrowych. W roku 2023 i później będzie mniej budynków z problemami operacyjnymi, a wszystko to dzięki zdolności cyfrowych bliźniaków do symulowania, przewidywania i podejmowania decyzji w oparciu o rzeczywiste warunki. Cyfrowe bliźniaki przeprowadzają analizę wydajności uwzględniającą zachowania mieszkańców za pomocą wzorców i przestrzeni.

Skaner laserowy 3D

W branży AEC jedną z najnowszych technologii budowlanych jest skaner laserowy 3D. To innowacyjne narzędzie cechuje się interoperacyjnością i regularnym wprowadzaniem modyfikacji. Skaner ten ma zdolność do skanowania i analizowania rzeczywistych obiektów, co znalazło zastosowanie w geodezji, mapowaniu, kontroli projektów, bezpieczeństwie oraz innych zadaniach budowlanych. Dzięki jego dokładności, planowanie budowy staje się prostsze i prowadzi do oszczędności.

Przykładem praktycznego wykorzystania tej technologii jest Aiguilles-Queyras Hospital Center, szpital położony w francuskich Alpach. Wykorzystując skaner laserowy 3D marki FARO i Scan-BIM, ATFF dokonało kompleksowego uwiecznienia istniejących elementów szpitala i wygenerowania nowego modelu w celu przeprowadzenia renowacji

Symulacja 4D

Symulacje 4d to technika, która pozwala na wizualizację procesu budowy w czasie rzeczywistym. Dzięki niej można zobaczyć, jak będzie wyglądał budynek na każdym etapie jego powstawania, od fundamentów po dach. Można też sprawdzić, czy nie ma żadnych konfliktów lub problemów technicznych, które mogłyby opóźnić lub utrudnić prace.

Symulacje 4d mają wiele zalet dla branży budowlanej.

  1. Ułatwiają komunikację i współpracę między wszystkimi uczestnikami projektu, takimi jak architekci, inżynierowie, wykonawcy i inwestorzy.
  2. Pozwalają na lepsze planowanie i zarządzanie zasobami, takimi jak materiały, sprzęt i ludzie.
  3. Zwiększają jakość i bezpieczeństwo budowy, a co za tym idzie można wykryć i zapobiec potencjalnym błędom lub ryzykom.

Przykładowo firma Mott MacDonald zastosowała symulację 4D w projekcie rurociągu Bentley w Haweswater Aqueduct, oszczędzając firmie 20 dni.

Drukowanie 3d

Druk 3D, choć nie tak rozpowszechniony jak BIM, jest jedną z najnowszych technologii w branży budowlanej. Jego mechanizm, polegający na tworzeniu trójwymiarowych budynków z modeli cyfrowych, został po raz pierwszy zastosowany w 1995 roku. W 2023 roku obecny trend obejmuje tworzenie modeli 3D za pomocą programów 3D.

Dobrym przykładem jest użycie przez inżynierów z firmy Arup druku 3D do wytworzenia stalowych węzłów lekkiej konstrukcji. Ponadto szanghajska firma Win Sun Decoration Design Engineering zastosowała druk 3D do natryskiwania mieszanki szybkoschnącego cementu i surowców pochodzących z recyklingu.

Shopping Cart

POBIERZ OFERTĘ