Jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę budując dom w 2023 roku?

budowa domu

 

Budowa domu to marzenie wielu osób, ale w czasie kryzysu może pociągnąć za sobą duże koszty. Czy warto budować dom w momencie, gdy ceny materiałów budowlanych przebijają kolejne rekordy? W 2022 roku ceny materiałów budowlanych osiągnęły szczyt, ale w ostatnich miesiącach zostały ustabilizowane, co może oznaczać, że inwestycja w budowę domu nie będzie już tak kosztowna.

Według ekspertów z branży budowlanej, w kolejnych miesiącach nie powinniśmy zauważać stale rosnących cen materiałów, jednak nie dotyczy to wszystkich półproduktów, a jedynie niektórych. Koszt zakupu takich materiałów jak cement czy wapno nadal może wzrosnąć. Przy planowaniu budżetu na budowę domu w 2023 roku należy zwrócić uwagę na prognozowane koszty i na tej podstawie podejmować decyzję.

Przede wszystkim warto przeanalizować czynniki, które mogą mieć wpływ na wzrost cen materiałów budowlanych w 2023 roku, takie jak poziom inflacji, kursy walut, cena stali i kryzys energetyczny. Według analityków wzrost ceny materiałów budowlanych w Polsce w 2023 roku ma oscylować w okolicach 8%. Jest to uśredniony wynik dla całej branży, więc wliczają się w niego również te materiały, których koszt zakupu może spaść. Warto również wziąć pod uwagę, że kryzys energetyczny, a szczególnie jego intensyfikacja w sezonie grzewczym, może spowodować wzrost kosztów produkcji i prowadzenia działalności, co przełoży się również na ceny materiałów budowlanych.

W 2022 roku koszty robocizny wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zarówno we wrześniu, jak i w październiku, ceny usług budowlanych wzrosły o ponad 1,5% miesiąc do miesiąca. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są większe koszty, jakie muszą ponosić firmy oferujące usługi budowlane, takie jak koszty pracy, paliwa czy sprzętu.
Warto pamiętać, że ceny materiałów budowlanych i koszty robocizny to tylko część kosztów, które wiążą się z budową domu. Inne koszty to między innymi podatki, opłaty za pozwolenia, koszty projektu czy zagospodarowania terenu. Wszystkie te koszty należy uwzględnić przy planowaniu budżetu.

Ostatecznie budowa domu w 2023 roku może być opłacalna, ale należy liczyć się z wyższymi kosztami niż w poprzednich latach. Ceny materiałów budowlanych powinny pozostać stabilne lub wzrosnąć nieznacznie, ale nadal należy być przygotowanym na nieprzewidywalne zmiany. Podobnie jest w przypadku kosztów robocizny, które także będą rosnąć. Warto więc dokładnie przemyśleć i obliczyć koszty budowy domu, uwzględniając nie tylko koszty materiałów i robocizny, ale także inne czynniki, takie jak koszty projektu, pozwolenia na budowę, ubezpieczenia itp.

Shopping Cart

POBIERZ OFERTĘ