Nowelizacja prawa budowlanego coraz bliżej

 

Nadchodząca nowelizacja prawa budowlanego ma w zamyśle zlikwidować konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Już nie tylko dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych będzie można zbudować na podstawie zgłoszenia – wkrótce dotyczyć to będzie wszystkich domów jednorodzinnych. Jednakże, taki budynek może mieć tylko dwie kondygnacje i musi być przeznaczony na własne potrzeby mieszkalne, co wymaga złożenia specjalnego oświadczenia. Należy pamiętać, że za potwierdzenie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna. Wszystkie dokumenty związane z procedurą budowlaną nie zostały wyeliminowane, a wymagane są postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy, a także przedstawienie projektu budowlanego.

Zamiast wymagać pozwolenia na użytkowanie, teraz wystarczyć będzie oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy. To ważne, ponieważ poprzednie przepisy groziły karą za użytkowanie budynku bez pozwolenia, a ta kara mogła być nakładana wielokrotnie przez urząd. Od kwietnia, inwestor będzie musiał powiadomić urząd w ciągu 14 dni od rozpoczęcia użytkowania, a zgłoszenie to będzie można złożyć elektronicznie. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą administracyjną. Jeśli właściciel zdecyduje się złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zgodnie ze starymi przepisami (choć nie jest to już obowiązkowe) lub jeśli budynek zostanie oddany do użytkowania przed ukończeniem wszystkich robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie będzie nadal wydawana zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Od stycznia możliwe jest prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy poprzez logowanie się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Inwestor będzie odpowiedzialny za udostępnienie aplikacji, ale kierownik budowy będzie miał stały dostęp do niej. Tymczasem papierowe dzienniki budowy pozostaną ważne do maja 2026, po czym Elektroniczny Dziennik Budowy stanie się standardem obowiązującym.
Choć nowe prawo przynosi wiele korzyści dla inwestorów, to eksperci zwracają uwagę na pewne ryzyko wynikające z nieprecyzyjna odpowiedzialności za budowę. Może to skutkować wieloma procesami sądowymi w najbliższych latach. Ponadto, wzrośnie koszt zatrudnienia kierowników budowy, ponieważ nowe przepisy zwiększą ich odpowiedzialność.

Oprócz tego nowe przepisy wprowadzą jeszcze inne nowości. Do katalogu obiektów i prac, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia lub dokonywać zgłoszenia, zostaną dodane m.in. pawilony sprzedaży ulicznej oraz przepusty o długości do 20 metrów. Ponadto, nowe przepisy umożliwią budowę zbiorników na wody opadowe i roztopowe o pojemności 5-15 m3 na zgłoszenie oraz wprowadzą definicję przydomowego schronu i umożliwią jego budowę na zgłoszenie. Planowane jest również utworzenie Bazy Projektów Budowlanych oraz wprowadzenie wyłącznie cyfrowego obiegu dokumentów budowlanych w urzędach. Wprowadzone zostaną także kary za opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę.

Niestety dokładna data wejścia nowych przepisów w życie nie jest jeszcze znana, ponieważ proces legislacji nie został jeszcze zakończony.

Shopping Cart

POBIERZ OFERTĘ