Nowe warunki budowy w 2023 roku. Co się zmieniło?

budowa domu

 

Od 2023 roku wszystkie nowo wybudowane domy muszą spełniać nowe warunki techniczne dotyczące energooszczędności i ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Zmiany te wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, która ma na celu osiągnięcie statusu zeroenergetycznego dla wszystkich nowych budynków.
Nowe warunki techniczne dotyczą przede wszystkim trzech obszarów:

  • zwiększenie energooszczędności elementów wykorzystywanych do budowy domu, np. poprzez obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych i okien,
  • modernizację kotłów grzewczych, aby spełniały normy emisji zanieczyszczeń,
  • ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, czyli taką, która pochodzi z nieodnawialnych źródeł (np. paliwa kopalne), do maksymalnie 70 kWh/m2 rocznie.

Nowe warunki techniczne będą obowiązywać każdego inwestora, który otrzyma pozwolenie na budowę w 2023 roku lub później. Dodatkowo będą dotyczyć również starych budynków, które będą poddawane modernizacji lub rozbudowie.
Nowe prawo budowlane wprowadzi również inne zmiany, takie jak:

  • możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, tylko na podstawie zgłoszenia z projektem i obowiązkowym kierownikiem budowy,
  • likwidacja obowiązku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla większości obiektów budowlanych,
  • wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy i elektronicznej książki obiektu budowlanego,
  • wprowadzenie bazy projektów budowlanych i systemu e-CRUB (elektroniczny Centralny Rejestr Urzędu Budowlanego).

Te zmiany mają na celu uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla inwestorów i organów nadzoru.

Czy są jakieś dofinansowania lub ulgi na budowę takiego domu?

Jedną z nich jest ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego koszty poniesione na termomodernizację domu jednorodzinnego. Ulga wynosi maksymalnie 53.000 zł na każdego właściciela lub współwłaściciela budynku i obejmuje wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z poprawą efektywności energetycznej budynku.

Inną opcją jest skorzystanie z programów dofinansowania oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przykładami takich programów są “Czyste powietrze”, który wspiera wymianę starych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz ocieplenie budynków, oraz “Mój prąd”, który umożliwia uzyskanie zwrotu części kosztów instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW

Shopping Cart

POBIERZ OFERTĘ